สกอตแลนด์ฟื้นจากจุดเริ่มต้นที่ยากลำบากเพื่อฟื้นความหวังของสันนิบาตแห่งชาติด้วยการล่องเรือไปสู่ชัยชนะกับเจ้าภาพอาร์เมเนียซึ่งจบด้วยชายเก้าคน

ผู้เปิดคนแรกของ Vahan Bichakhchyan เปิดเผยการป้องกันการ […]